SZKOLENIA

Świeża Bazylia zajmuje się kompleksową organizacją szkoleń z zakresu PR. Prowadzimy zajęcia indywidualne - w systemie 1to1 - jak i grupowe.
 
Szczególnie polecamy udział w warsztatach z autoprezentacji, sztuki wystąpień publicznych oraz zachowania przed kamerą. Mają one szczególnie praktyczny charakter i stanowią cenną lekcję dla każdego, kto w swoim życiu zawodowym ma do czynienia z publicznością (kadra zarządzająca, rzecznicy prasowi i nie tylko).
Dużą popularnością cieszą się warsztaty z kreowania wizerunku osoby, których część praktyczną stanowią zajęcia z wizażu, savoir-vivre biznesowego, stylizacji, a nawet modnego w ostatnich czasach Business Personal Shoppingu.
Tematyka i forma realizacji wszystkich proponowanych szkoleń jest ustalana indywidualnie z klientem.
 
W trakcie warsztatów uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu min.:
 
1.Przygotowywania strategii komunikacyjnych.
2.Zarządzania wizerunkiem firmy.
3.Funkcjonowania mediów oraz kreowania i prowadzenia relacji z mediami.
4.Kompleksowej organizacji eventów.
5.Wykorzystania massmediów w komunikacji.
6.Wykorzystania PR w komunikacji wewnętrznej.
7.Zarządzania sytuacja kryzysową
8.Metod promowania usług i produktów CSR.

 

PR W DOJRZAŁYM WYDANIU"

Świeża Bazylia aktualnie prowadzi bezpłatne szkolenia w ramach unijnego projektu „PR w dojrzałym wydaniu" na terenie woj. śląskiego. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt będzie realizowany do czerwca 2014r i zakłada przeszkolenie 240 pracowników.